Motivační obrázek
Krátký popis projektu
 

Akce

25
říjen
2012

Pracovní schůzka s členy týmu, diskuze současné a budoucí spolupráce s průmyslovou praxí 

více informací
24
říjen
2012

Jednání se zástupci firmy ŽĎAS, a.s.

více informací
9
říjen
2012

Jednání se zastupci firmy ABB, s.r.o. o rozšíření vzájemné spolupráce

více informací
5
říjen
2012

Seminář ÚFM AV ČR: MKP predikce mechanických vlastností na základě dat z indentace

více informací
24
září
2012

ÚFM AV ČR pořádal mezinárodní kolokvium - ICMFM XVI

více informací
18
září
2012

Prezentace ÚFM AV ČR na workshopu firmy Honeywell: 2nd Workshop with Czech Research Organizations in Brno

více informací
18
září
2012

Exkurze studentů z VUT FAST na ÚFM AV ČR v laboratořích křehkého lomu

více informací
25
červenec
2012

Seminář ÚFM AV ČR: Využití neutronové difrakce v materiálovém výzkumu

více informací
10
červenec
2012

Školení fy Hysitron k pikoindentoru pro SEM LYRA 3XMU na ÚFM AV ČR

více informací
21
červen
2012

Školení studentů a vědeckých pracovníků ÚFM AV ČR pro práci v bezkontaktním AFM módu konfokálního mikroskopu

více informací
8
červen
2012

Návštěva pracoviště ÚFM AV ČR partnery z ÚSMH a ÚMCH z Prahy za účelem spolupráce na mikrostrukturních analýzách

více informací
6
červen
2012

Prezentace na ÚFM AV ČR spojená s diskusí o AFM mikroskopu od firmy Measurement Technic Moravia

více informací
4
červen
2012

Spolupráce ÚFM AV ČR s firmou Pramet Šumperk

více informací
29
květen
2012

Exkurze firmy UNEX a.s. na ÚFM AVČR.

více informací
15
květen
2012

Seminář k problematice transferu znalostí - práce s databází Web of Knowledge

více informací
15
květen
2012

Schůzka členů projektového týmu ÚFM AV ČR

více informací
19
duben
2012

Přednáška: Spolupráce s Tampereen Yliopistollinen Sairaala

více informací
13
duben
2012

Diskuse o aplikačních požadavcích ÚFM AV ČR na zařízení umožňující IN-SITU zatěžování v komoře SEM mikroskopu firmy TESCAN 

více informací
12
duben
2012

Na ÚFM AV ČR se konala prezentace výsledků spolupráce mezi průmyslem a Politechnikou v Torině

více informací
10
duben
2012

Exkurze studentů z VUT v laboratořích NÚ, VÚ a KL na ÚFM AV ČR

více informací
5
duben
2012

Videokonferenční seminář Brno-Ostrava se zástupci odborné praxe na téma Profil absolventa FS

více informací
3
duben
2012

Představení optimalizačně-pravděpodobnostních metod použivaných v průmyslové praxi

více informací
2
duben
2012

Diskusní seminář ÚFM AV ČR k problematice administrování projektů OPVK v oblasti Partnerství a sítě

více informací
28
březen
2012

Exkurze studentů z MU v laboratořích ÚFM AV ČR

více informací
20
březen
2012

Přednáška: Vlastnosti a simulace obráběcích strojů

více informací
27
únor
2012

Vzdělávací kurz v oblasti specializovaného software a podpory řízení projektů II

více informací
24
únor
2012

Školení: firma Elsevier

více informací
22
únor
2012

Seminář akustické holografie

více informací
17
únor
2012

Diskusní seminář se zástupci firem k problematice profilu absolventa VŠ

více informací
10
únor
2012

Přednáška na ÚFM AV ČR: Prof. Kee Bong Yoon - Chung Ang University, Korea.

více informací
8
únor
2012

Workshop na ÚFM AV ČR: GLACERCO Meeting

více informací
1
únor
2012

 Aktualizace webových stránek partnera

více informací
25
leden
2012

Vzdělávací kurz v oblasti specializovaného software a podpory řízení projektů I

více informací
24
prosinec
2011

Akce partnera - VŠB

více informací
19
prosinec
2011

Přednáška na ÚFM AV ČR: Luca Bertolla – Politecnico di Torino

více informací
16
prosinec
2011

Výroční schůzka členů projektového týmu a spolupracovníků na ÚFM AV ČR.

více informací
13
prosinec
2011

Přednáška: MKP v biomechanice – aktuálně řešené úlohy na ÚMTMB

více informací
12
prosinec
2011

Přednáška: Vybrané problémy při výpočtech v mechanice

více informací
5
prosinec
2011

Seminář na ÚFM AV ČR: PLM (Problémy lomové mechaniky)

více informací
1
prosinec
2011

Dvoudenní konference pro doktorandy a mladé materiálové vědce na ÚFM AV ČR - VDPM 2011

více informací
16
listopad
2011

Přednáška: Současné otázky výzkumu biomechaniky a akustiky lidského hlasu

více informací
10
listopad
2011

Přednáška Mgr. Martina Čermáka na ÚFM AV ČR

více informací
10
listopad
2011

Exkurze na výstavu techniky pro nedestruktivní zkoušení a do laboratoří VŠB TU Ostrava

více informací
8
listopad
2011

Seminář o elektronové mikroskopii

více informací
4
listopad
2011
Dvě přednášky v rámci spolupráce ÚFM se španělskou univerzitou v Ovideu
více informací
26
říjen
2011

Seminář: Přínos mikroskopu LYRA3 XMU  pro materiálový výzkum na ÚFM AV ČR.

více informací
26
říjen
2011

Exkurze ve vodní přečerpávací elektrárně Dlouhé Stráně 

více informací
20
říjen
2011

Exkurze ve firmě ŽĎAS a.s.

více informací
8
září
2011

Schůzka členů projektového týmu, spolupracovníků a studentů na ÚFM AV ČR

více informací
13
červenec
2011

ÚFM AV ČR se, ve středu 13.7.2011 dopoledne, konala prezentace zástupců firmy MTS a LABTECH.

více informací
6
červen
2011

Konference: Experimentální analýza napětí 2011

více informací
20
květen
2011

Dvoustranné jednání mezi ÚFM AV ČR a LÚ VUT o možnostech spolupráce

více informací
13
květen
2011

Přednáška: Zdenka Sant z UNIVERSITY OF MALTA

více informací
13
květen
2011

V pátek 13.5.2011 se na ÚFM AV ČR uskutečnila porada užšího vedení projektového týmu partnerského pracoviště.

více informací
27
duben
2011

Exkurze a jednání se zástupci ÚJV Řež k problematice spolupráce

více informací
18
duben
2011

Konference: APLIKOVANÁ MECHANIKA 2011

více informací
15
duben
2011

Diskuse u příležitosti konání akce  Kariéra pro středoškoláky

více informací
8
duben
2011

Proces vývoje světlometu

více informací
30
březen
2011

diskusní seminář

více informací
24
březen
2011

Projektová schůzka členů týmu, zainteresovaných kolegů a PhD studentů na ÚFM AV ČR

více informací
15
březen
2011

Přednáška: Maxime Sauzay z CEA Saclay na ÚFM AV ČR

více informací
14
březen
2011

Přednáška: Martin Abendroth z TU Freiberg na ÚFM AVČR

více informací
10
březen
2011

Setkání se zástupcí průmyslových podniků na Dni firem

více informací
2
březen
2011

Audit talentů aneb Profesní diagnostika pro doktorandy

více informací
25
únor
2011

Exkurze pracovníků Zapadočeské univerzity na ÚFM AV ČR

více informací
16
únor
2011

Schůzka k přípravě konference AM2011 (07)

více informací
4
únor
2011

Představení zařízení LYRA 3 FEG na ÚFM AV ČR

více informací
2
únor
2011

Schůzka k přípravě konference AM2011 (06)

více informací
31
leden
2011

diskusní seminář

více informací
27
leden
2011

Prezentace výsledků spolupráce ÚFM a firmy TESCAN na ÚFM AV ČR

více informací
25
leden
2011

Schůzka vedení projektu na ÚFM AV ČR

více informací
19
leden
2011

Schůzka k přípravě konference AM2011 (05)

více informací
13
leden
2011

Schůze vedení projektu po prvním roce řešení

více informací
9
prosinec
2010

Studium na FS, představení řešeného projektu

více informací
1
prosinec
2010

Schůzka k přípravě konference AM2011 (04)

více informací
25
listopad
2010

Účast na semináři Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2010

více informací
8
listopad
2010

Přednáška p. Hutaře na téma Vybrané problémy lomové mechaniky

více informací
5
listopad
2010

Dne 10.11.2010 v 9:00 hod se na VUT v Brně, budova A3/401 konala prezentace mikroskopů Leica.

více informací
4
listopad
2010

Seminář: Křehký lom 2010, ÚFM AV ČR

více informací
4
listopad
2010

Den otevřených dveří na ÚFM AV ČR Brno

více informací
1
listopad
2010

Seminář k problematice transferu znalostí

více informací
1
listopad
2010

Setkání osob certifikovaných pro výkon funkcí v oblastech technické diagnostiky, zejména pak tribodiagnostiky a tribotechniky

více informací
27
říjen
2010

Schůzka k přípravě konference AM2011 (03)

více informací
20
říjen
2010

Schůzka k přípravě konference AM2011 (02)

více informací
13
říjen
2010

Schůzka k přípravě konference AM2011 (01)

více informací
21
září
2010

Seminář: Optický profilometr Veeco Contour GT – představení nového přístroje

více informací
14
září
2010

Zástupci projektového týmu v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu 2010 navštívili ve dnech 14.-15.9. expozice několika firem  a s jejich zástupci prodiskutovali možnost spolupráce v rámci projektu OP VK.

více informací
10
září
2010

Jednání s firmou Technistone a.s. ohledně možné spolupráce.

více informací
10
září
2010

Přednáška prof. Fukutomiho z Yokohama National University a exkurze zahraničních hostů v laboratořích jednotlivých skupin ÚFM AV ČR

více informací
6
září
2010

Provozně zaměřené setkání osob certifikovaných pro výkon funkcí v oblastech technické diagnostiky, oprav a udržování strojů

více informací
5
srpen
2010

Prezentace projektu OPVK a příprava společného projektu mezi LÚ VUT a ÚFM AV ČR

více informací
23
červenec
2010

Pracovní jednání zástupců akademie se zástupci cílových skupin v laboratoři ÚFM AV ČR

více informací
29
červen
2010

Diskuzní seminář na KH Přerov

více informací
25
červen
2010

Jednání v ÚFM AV ČR se zástupci firem PILSEN STEEL s.r.o., Plzeň, a ANDRITZ AG, Gratz, Rakousko.

více informací
24
červen
2010

Schůzka prof. I. Dlouhého s prof. Šajgalíkem, ředitelem Ústavu anorganické chemie SAV,

více informací
2
červen
2010

Dne 2.6.2010 proběhlo na ÚFM AV ČR jednání o společném úsilí při nominaci na cenu „Zwick Science Award“.

více informací
25
květen
2010

Ve dnech 25. - 27.5.2010 se v Terchové na Slovensku konalo Setkání kateder materiálového inženýrství organizované kolegy z žilinské univerzity, kterého se zúčastnil I.Dlouhý.

více informací
11
květen
2010

Dne 11. 5. 2010 proběhla v ÚFM AV ČR přípravná schůzka podzimního semináře „Křehký lom“.

více informací
28
duben
2010

Prezentace firmy SVS FEM s.r.o. a spolupráce v oblasti využití programu OPTISLANG

více informací
27
duben
2010

Seminář s firmou SKF ložiska a.s.

více informací
22
duben
2010

22. 4. 2010 proběhl úvodní diskusní seminář o připravenosti VUT k vytváření kooperačních sítí

více informací
22
duben
2010

Konference „STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2010 Česká republika – země špičkových strojírenských technologií“

více informací
20
duben
2010

Dne 20. 4. 2010 se uskutečnila v prostorách ÚMTMB prezentace firmy ČKD Blansko Holding, a.s.

více informací
30
březen
2010

Seminář a exkurze ve firmě RT TORAX

více informací
30
březen
2010

Dne 30.3.2010 se konala pracovní schůzka členů užšího vedení projektu na partnerském pracovišti ÚFM AV ČR.

více informací
24
březen
2010

24. 3. 2010 se v prostorách FSI VUT v Brně uskutečnila akce na téma: Spolupráce v oblasti využití programu PragTic a související projekty

více informací
24
březen
2010

Seminář s firmou EVEKTOR, spol. s r.o.

více informací
23
březen
2010

Dne 23.3.2010 se na VUT v Brně konala přednáška a následně také diskuse s pracovníkem švýcarské firmy CSV Instruments SA, panem Nohavou.

více informací
24
únor
2010

Dne 24. 2. 2010 proběhl na FSI VUT v Brně diskusní seminář na téma spolupráce veřejných institucí a aplikační sféry.

více informací
24
únor
2010

Dne 24. 2. 2010 se uskutečnila v zasedací místnosti Ústavu konstruování A2/415 přednáška prof. Siyoul Janga.

více informací
13
únor
2010

Dne 13.2.2010 se konala úvodní informativní schůzka členů užšího vedení projektu na ÚFM AV ČR.

více informací

  • Akce a semináře
  • Akce a semináře
  • Cíl projektu
  • Klíčové aktivity
  • Personální obsazení
  • Partneři projektu
  • Dokumenty ke stažení