Motivační obrázek
Krátký popis projektu
 

ÚFM AV ČR pořádal mezinárodní kolokvium - ICMFM XVI

2012-09-24

Ve dnech 24-26.9.2012 proběhla v konferenčních prostorách hotelu Continental v Brně mezinárodní konference s názvem: 16th International Colloquium Mechanical Fatigue of Metals. Konference byla pořádaná Ústavem fyziky materiálů a přítomno bylo celkem 67 účastníků z 12 zemí. V odborné části programu byly prezentovány výsledky výzkumu a to jak v oblasti základního výzkumu, tak i výsledky dosažené v rámci společné vědeckovýzkumné práce ať už výzkumných či vzdělávacích institucí s průmyslovými partnery. Velkým přínosem pak byli jak krátké diskuse po přednesení jednotlivých příspěvků, tak i rozsáhlé debaty mezi jednotlivými účastníky v přestávkách. Součástí kolokvia byla i exkurze na ÚFM spojená s prezentací možností spolupráce s ústavem a dále pak prezentace ve společnosti TESCAN – výrobce elektronových mikroskopů. Tato exkurze byla velkým přínosem neboť bez takových zařízení jako jsou rastrovací elektronové mikroskopy si lze materiálový výzkum jen velmi těžko představit.

  • Akce a semináře
  • Akce a semináře
  • Cíl projektu
  • Klíčové aktivity
  • Personální obsazení
  • Partneři projektu
  • Dokumenty ke stažení