Motivační obrázek
Krátký popis projektu
 

Seminář k problematice transferu znalostí - práce s databází Web of Knowledge

2012-05-15

Školitelka Tóth Szász seznámila pokročilé uživatele platformy WoK s novinkami, které mohou uživatelům pomoct při jejich práci. Prakticky ukázala změny ve vyhledávání na WoK (např. lingvistická pomůcka "Lemmatization", přidání nového operátoru NEAR, atd.), seznámila všechny s aplikací "Cited reference search", kde můžeme vyhledávat citované reference. Ukázala na nové možnosti další práce s vyhledanými výsledky, včetně jejich exportování. Zmínila problematiku researcher ID (identifikace autora), vzdáleného přístupu přes mobilní telefony a citací. 

  • Akce a semináře
  • Akce a semináře
  • Cíl projektu
  • Klíčové aktivity
  • Personální obsazení
  • Partneři projektu
  • Dokumenty ke stažení