Motivační obrázek
Krátký popis projektu
 

CĂ­l projektu

Projekt je v souladu s cílem OP VK a s cílem oblasti podpory 2.4. zaměřen na rozvoj vztahů mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými institucemi a aplikační sférou. Projektové aktivity zahrnují podporu spolupráce, vzdělávacích aktivit, vznik kontaktních míst a pracovní stáže a studijní pobyty. Předkládaný projekt je zaměřený na vytvoření kooperační sítě (spolupráce s využitím silných stránek a zdrojů každého partnera ve prospěch sítě jako celku) v oblasti strojního inženýrství a v souvisejících oblastí. Základní strukturu sítě tvoří vybrané instituce terciárního vzdělávání (VUT a VŠB), výzkumu a vývoje (ÚFM AV ČR), průmyslu (SEM Drásov, Timken ČR, Slovácké strojírny), sdružení (Hospodářská komora okresu Přerov) i oborových iniciativ (Národní strojírenský klastr) v Jihomoravském, olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji.

Výstupy projektu lze specifikovat následovně:

 • vytvoĹ™ená a ověřená kooperativnĂ­ sĂ­ĹĄ
 • spoleÄŤná komunikaÄŤnĂ­ platforma pro vzdÄ›lávacĂ­ a vĂ˝zkumnĂ© instituce
 • systĂ©m transferu znalostĂ­ a zkušenostĂ­
 • virtuálnĂ­ kontaktnĂ­ mĂ­sto s profesionálnĂ­m vedenĂ­m
 • školĂ­cĂ­ aktivity v oblasti spolupráce s proškolenĂ­m pracovnĂ­kĹŻ VĹ , VVI a studentĹŻ VĹ .

Uvedené aktivity přispějí ke zvýšení spolupráce, intenzivnější komunikaci, přenosu informací a transferu poznatků mezi jednotlivými subjekty. Zvýšená spolupráce se projeví přípravou a realizací společných vzdělávacích a výzkumných projektů, podporou inovačních řešení, společným využíváním výzkumných a vývojových kapacit, realizací společných seminářů a konferencí, konzultační činností VŠ a VVI vůči aplikační sféře a následně i zkvalitněním studijních programů a zlepšením odborné připravenosti studentů vysokých škol i jejich pracovníků.

 • Akce a semináře
 • Akce a semináře
 • CĂ­l projektu
 • KlĂ­ÄŤovĂ© aktivity
 • PersonálnĂ­ obsazenĂ­
 • PartneĹ™i projektu
 • Dokumenty ke staĹľenĂ­