Motivační obrázek
Krátký popis projektu
 

Školení studentů a vědeckých pracovníků ÚFM AV ČR pro práci v bezkontaktním AFM módu konfokálního mikroskopu

2012-06-21

Ve čtvrtek 21.6.2012 se konalo celodenní školení vědeckých pracovníků ÚFM a studentů postgraduálního studia pro práci v bezkontaktním AFM módu, který byl nově nainstalován do konfokálního mikroskopu od firmy Olympus. Školení se zúčastnilo 6 vědeckých pracovníků a dva studenti, kteří budou na uvedeném zařízení v tomto módu pracovat nejen v rámci řešení svých disertačních prací, ale jako zaškolení operátoři také při spolupráci s vědeckými pracovníky jiných skupin ústavu, kteří zařízení využívají pro získání ojedinělých výsledků při řešení vědeckých a výzkumných projektů.

  • Akce a semináře
  • Akce a semináře
  • Cíl projektu
  • Klíčové aktivity
  • Personální obsazení
  • Partneři projektu
  • Dokumenty ke stažení