Motivační obrázek
Krátký popis projektu
 

Seminář ÚFM AV ČR: Využití neutronové difrakce v materiálovém výzkumu

2012-07-25

Ve středu 25.7.2012 se v přednáškovém sále ÚFM AV ČR konal celoústavní seminář Ing. Přemysla Berana, Ph.D z Ústavu jaderné fyziky AV ČR na téma: Využití neutronové difrakce v materiálovém výzkumu. Na úvod prezentace představil pan Beran Ústav jaderné fyziky a zařízení, které má pro neutronovou difrakci k dispozici. Popsal jakým způsobem dokáže tato metoda přinést rozšiřující informace k výsledků získaným pomocí základních strukturních analytických metodjako jsou RTG a elektronová difrakční analýza. Dr. Beran uvedl, že na ÚJF jsou k dispozici 4 dedikované neutronově difrakční instrumenty (práškový a maloúhlový difraktometr, skener reziduálních napětí a difraktometr pro in-situ studium vnitřních napětí), které jsou zapojeny do programu "Open Acces" a lze je tedy využít českými i zahraničními tými při studiu jejich materiálů. Na konkrétních příkladech z vědecké praxe ukázal, které všechny aspekty vnitřní struktury lze pomocí této metody studovat a jaké důležité informace to může výzkumníkům přinést. V závěru přednášky byli přítomní informováni o výsledcích dosavadní spolupráce mezi ÚFM a ÚJF a o způsobu podání žádostí o měřící čas na představeném zařízení. V diskusní části se pak Dr. Beran zmínil i o perspektivě v oblasti neutronové difrakce a o aktivní účasti ÚJF na budoucí vědecké činnosti u Evropského spalačního
zdroje (ESS) - evropského výzkumného zařízení pro základní i aplikovaný výzkum pomocí neutronů plánovaného ve švédském Lundu. Přednášky se zúčastnilo celkem 28 vědeckých pracovníků a studentů postgraduálního studia.

  • Akce a semináře
  • Akce a semináře
  • Cíl projektu
  • Klíčové aktivity
  • Personální obsazení
  • Partneři projektu
  • Dokumenty ke stažení