Motivační obrázek
Krátký popis projektu
 

Seminář: MKP predikce mechanických vlastností na základě dat z indentace

2012-10-05

V pátek 5.10.2012 se v laboratoři skupiny křehký lom konal seminář s názvem MKP predikce mechanických vlastností na základě dat z indexace. Akce se zúčastnilo 11 osob, převážně vědeckých pracovníků z ÚFM, jeden vědecký pracovník z VŠB v Ostravě a dále pak dva pracovníci ze společnosti Ústav aplikované mechaniky s.r.o. Přínosem tohoto setkání v rámci dlouholeté spolupráce ÚFM s oběma institucemi bylo provedení experimentů v rámci řešení zajímavé problematiky a získání a předávání nových znalostí a zkušeností. Semináře se zúčastnil také jeden zahraniční student postgraduálního studia v rámci svého studijního pobytu na pracovišti ÚFM.

  • Akce a semináře
  • Akce a semináře
  • Cíl projektu
  • Klíčové aktivity
  • Personální obsazení
  • Partneři projektu
  • Dokumenty ke stažení