Motivační obrázek
Krátký popis projektu
 

Základní informace o projektu

Název projektu Kooperační síť pro strojní inženýrství
Číslo projektu CZ.1.07/2.4.00/12.0030
Zkrácený název projektu KSSI
Název projektu anglicky Mechanical Engineering Cooperative Network
Datum zahájení projektu 1.11.2009
Datum ukončení projektu 31.10.2012
Doba trvání projektu 36 měsíců

 

Žadatel projektu

Název subjektu Vysoké učení technické v Brně
Právní forma Vysoká škola
00216305
DIČ CZ00216305
Plátce DPH Ano
Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu
Ne
Počet zaměstnanců 2456
Typ žadatele Vysoké školy (podle zákona č. 111/1998 Sb.)

 

Souhrnné informace o projektu

Číslo operačního programu CZ.1.07
Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy 7.2
Název prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo oblasti podpory 7.2.4
Název oblasti podpory Partnerství a sítě
Číslo výzvy 12
Název výzvy Žádost o finanční podporu z OP VK - IP - oblast podpory 2.4
Typ projektu IP - ostatní
Kód prioritního tématu 74
Název prioritního tématu Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především prostřednictvím postgraduálního studia a odborné přípravy výzkumných pracovníků a spolupráce v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými středisky a podniky
Typ území Město

 

  • Akce a semináře
  • Akce a semináře
  • Cíl projektu
  • Klíčové aktivity
  • Personální obsazení
  • Partneři projektu
  • Dokumenty ke stažení